Kolhoza sapulces darba kārtībā divi jautājumi:

1. šķūņa celtniecība;

2. komunisma celtniecība.

Tā kā dēļu nav, nolemj nekavējoties pāriet pie otrā jautājuma.


nākamā anekdote ->